OPŁATY STARTOWE

Tabela opłat startowych

  Dystans sprint

5/20/2,5

Dystans długi

10/60/10

Do 01.11.2018   zł /  zł*        zł /        zł*
Do 01.12.2018  zł /    zł*        zł /       zł*
Do 01.02.2019 zł /    zł*     zł /       zł*
Do 01.04.2019 zł /  zł*       zł /        zł*
Do 01.05.2019 zł /   zł*       zł /      zł*

 

                                              *mieszkańcy Gminy Czempiń (zameldowani )

 

 

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba e- mailem:  biuro@duathlonczempin.pl) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług.