REGULAMIN DYSTANS DŁUGI

Regulamin ChampionMan Duathlon Czempiń Dystans Długi: 10km bieg – 60km rower- 10km bieg

I. Cel

 1. Promocja Miasta i Gminy Czempiń
 2. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Czempiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 1. PonoKai Sport & Event- organizator
 2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 11 maja 2019 r., start zawodów: godz. 13.00 (dokładny harmonogram zawodów znajduje się na stronie duathlonczempin.pl ).
 2. Biuro zawodów , Start i Meta  będą  mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej „Herkules” przy Gimnazjum w Borowie,  ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020

Trasa

I część zawodów:  bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami :  Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa,    gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu – 1h20’,

II część zawodów: rower 60 km (2 pętle po 30km)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki- Stary Gołębin – Donatowo- Błociszewo (gdzie będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu!( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 4h00’.

III część zawodów: bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego-Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  5h30’

 IV. Opłaty startowe i pakiet startowy

 

1.Tabela opłat startowych

   

Dystans sprint

5/20/2,5

 

Dystans długi

10/60/10

Do 01.11.2018   zł /   zł*         zł /       zł*
Do 01.12.2018  zł /    zł*        zł /       zł*
Do 01.02.2019 zł /    zł*        zł /     zł*
Do 01.04.2019 zł /    zł*       zł /       zł*
Do 01.05.2019 zł /   zł*      zł /       zł*

 

                                              *mieszkańcy Gminy Czempiń (zameldowani )

 

 

 1. W ramach pakietu startowego  zawodnik na Dystansie Długim otrzymuje:
 •   koszulkę z logo imprezy,
 •   foliowy pokrowiec na rower z logo imprezy
 •   komplet numerów startowych,
 •   chip mocowany na kostkę,
 •   wyżywienie w strefie finiszera
 •   napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych
 •   medal na mecie

 

V. Zgłoszenia i limity .

 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 30.04.2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: www.duathlonczempin.pl  w zakładce „ZAPISY”
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa ChampionMan Duathlon Czempiń 2017, Dystans Długi”
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 4. Obowiązuje limit liczby uczestników na Dystansie Długim – 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Jednak jest możliwość przeniesienia tej opłaty na innego zawodnika w terminie do 20.04.2019. Wszelkie zmiany  należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@duathlonczempin.pl.
 7. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 10-11.05. 2019 w godzinach otwarcia biura zawodów.
 8. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na ChampionMan Duathlon Czempiń , należy zgłaszać  pisemnie na adres: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub na  e-mail: biuro@duathlonczempin.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

VI. Klasyfikacje i kategorie

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia

 

Kobiety Mężczyźni
OPEN OPEN 
K20  (18-29lat) M20  (18-29lat)
K30  (30-39lat)

K40  (40-49lat)

       K50  (50+)

M30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)

     M50  (50-59lat)

       M60 (60+)

 

 1. Kategoria powiatowa: miejsca 1-3 Kobiet;  1-3 Mężczyzn
 2. Kategoria gminna: miejsca 1-3 Kobiet;  1-3 Mężczyzn

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki .
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, kategorii powiatowej i kategorii gminnej otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty 700zł, powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.
 6. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 7. Tabela nagród  finansowych w kategorii  OPEN dla pierwszych pięciu kobiet i mężczyzn
  Kobiety Mężczyźni
Miejsce 1.  1000 zł  1000 zł
Miejsce 2. 600 zł 600 zł
Miejsce 3.   400 zł   400 zł
Miejsce 4. 300zł 300zł
Miejsce 5.  200zł  200zł

 

 1. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 11.05.2019 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w ChampionMan Duathlon Czempiń robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

 

IX. Pomiar czasu, wyniki

 1. Pomiar czasu podczas ChampionMan Duathlon Czempiń wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 4. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 5. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora duathlonczempin.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

 

  X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami ChampionMan Duathlon Czempiń należy składać wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub  mailowo:  biuro@duathlonczempin.pl
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów ChampionMan Duathlon Czempiń organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów ChampionMan Duathlon Czempiń będzie ostateczna.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XII. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników ChampionMan Duathlon Czempiń obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników duathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 5. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowej ”Herkules”.
 7. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o  przepisy PZTri.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń