REGULAMIN DYSTANS ŚREDNI

Regulamin ChampionMan Duathlon Czempiń Dystans Średni: 10km bieg – 60km rower- 10km bieg

I. Cel

 1. Promocja Miasta i Gminy Czempiń
 2. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Czempiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 1. PonoKai Sport & Event- organizator
 2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 11 maja 2019 r., start zawodów: godz. 13.00 (dokładny harmonogram zawodów znajduje się na stronie duathlonczempin.pl ).
 2. Biuro zawodów , Start i Meta  będą  mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej „Herkules” przy Gimnazjum w Borowie,  ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020

Trasa

I część zawodów:  bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami :  Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa,    gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu – 1h20’,

II część zawodów: rower 60 km (2 pętle po 30km)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki- Stary Gołębin – Donatowo- Błociszewo (gdzie będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu!( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 4h00’.

III część zawodów: bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego-Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  5h30’

 IV. Opłaty startowe i pakiet startowy

 

1.Tabela opłat startowych

   

Dystans sprint

5/20/2,5

 

Dystans średni

10/60/10

Do 31.12.2018   119 zł /   89 zł*         179 zł / 139 zł*
Do 31.01.2019  139 zł /  109 zł*        199 zł / 159 zł*
Do 28.02.2019 159 zł /   129 zł*        219 zł / 179 zł*
Do 31.03.2019 179 zł /   149 zł*       239 zł / 199 zł*
Do 30.04.2019 219 zł /  189 zł*       279 zł / 239 zł*

*mieszkańcy Gminy Czempiń (zameldowani )

 

 1. W ramach pakietu startowego  zawodnik na Dystansie Średnim otrzymuje:
 •   koszulkę ,
 •   skarpetki kolarskie,
 •   foliowy pokrowiec na rower,
 •   komplet numerów startowych,
 •   chip mocowany na kostkę,
 •   wyżywienie w strefie finiszera,
 •   napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych,
 •   medal na mecie

 

V. Zgłoszenia i limity .

 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 30.04.2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: www.duathlonczempin.pl  w zakładce „ZAPISY”
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa ChampionMan Duathlon Czempiń 2017, Dystans Średni”
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 4. Obowiązuje limit liczby uczestników na Dystansie Średnim – 450 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 11 maja 2019 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową, na wskazany w formularzu adres e-mailowy. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją.  

  Opis procedury:
  Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
  1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
  2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” i dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.
  2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
  3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
  Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
  1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

 8. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 10-11.05. 2019 w godzinach otwarcia biura zawodów.

VI. Klasyfikacje i kategorie

w związku z organizacją Mistrzostw Polski na Dystansie Średnim zostanie wprowadzony nowy podział klasyfikacji i kategorii, uaktualniony regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia

 

Kobiety Mężczyźni
OPEN OPEN 
K20  (18-29lat) M20  (18-29lat)
K30  (30-39lat)

K40  (40-49lat)

 K50  (50+)

M30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)

M50  (50-59lat)

   M60 (60+)

 

 1. Kategoria powiatowa: miejsca 1-3 Kobiet;  1-3 Mężczyzn
 2. Kategoria gminna: miejsca 1-3 Kobiet;  1-3 Mężczyzn

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki .
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, kategorii powiatowej i kategorii gminnej otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty 700zł, powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.
 6. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 7. Tabela nagród  finansowych w kategorii  OPEN dla pierwszych pięciu kobiet i mężczyzn
  Kobiety Mężczyźni
Miejsce 1.  1000 zł  1000 zł
Miejsce 2. 600 zł 600 zł
Miejsce 3.  400 zł  400 zł
Miejsce 4. 300zł 300zł
Miejsce 5.  200zł  200zł

 

 1. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 11.05.2019 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w ChampionMan Duathlon Czempiń robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 3. Do uczestnictwa w zawodach niezbędne jest posiadanie jednorazowych lub rocznych licencji Polskiego Związku Triathlonu. Zasady i opłaty za przyznanie licencji dostępne są na stronie internetowej PZTri www.triathlon.pl
 4. W przypadku zawodników pochodzących z zagranicy niezbędne jest posiadanie licencji wydanej przez krajową organizację triathlonową w państwie pochodzenia zawodników. Zawodnicy pochodzący z zagranicy, nieposiadający licencji swojego krajowego związku zobowiązani są do wykupienia jednorazowych licencji PZTri.
 5. Organizator przewiduje możliwość zakupienia jednorazowej licencji w Biurze Zawodów oraz za pośrednictwem stworzonej przez PZTri specjalnej aplikacji

 

IX. Pomiar czasu, wyniki

 1. Pomiar czasu podczas ChampionMan Duathlon Czempiń wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 4. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 5. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora duathlonczempin.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

 

  X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami ChampionMan Duathlon Czempiń należy składać wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub  mailowo:  biuro@duathlonczempin.pl
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów ChampionMan Duathlon Czempiń organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów ChampionMan Duathlon Czempiń będzie ostateczna.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników ChampionMan Duathlon Czempiń jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń
 2. Dane osobowe uczestników ChampionMan Duathlon Czempiń będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ChampionMan Duathlon Czempiń także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów ChampionMan Duathlon Czempiń. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji ChampionMan Duathlon Czempiń i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników ChampionMan Duathlon Czempiń będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ChampionMan Duathlon Czempiń obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ChampionMan Duathlon Czempiń .
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XII. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników ChampionMan Duathlon Czempiń obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowej ”Herkules”.
 5. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 7. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o  przepisy PZTri. Organizator informuje, że w momencie przyznania  rangi Mistrzostw Polski na dystansie 10/60/10 wymagane będą na tym dystansie licencje PZTri (jednodniowa lub całoroczna).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń