facebook youtube instagram

Regulamin zawodów

Regulamin

Coccodrillo ChampionKids Duathlon 2024

I. Organizatorzy

1. PonoKai Sport & Event – organizator

2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@duathlonczempin.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II. Cel

 1. Upowszechnienie duathlonu wśród dzieci jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci wśród mieszkańców Czempinia i okolic.
 3. Promocja Gminy Czempiń
 4. Integracja dzieci niepełnosprawnych , rehabilitacja poprzez sport.

III. Termin i miejsce

 1. Coccodrillo ChampionKids Duathlon odbędzie się w dniu 10.05.2024 (piątek) o godzinie 14:30 (dokładny harmonogram zawodów zostanie umieszczony na stronie www.duathlonczempin.pl)
 2. Start i meta będą mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej, ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020
 3. Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Sportowej  w piątek 10.05.2024, w godzinach 11:00 – 14:15

IV. Kategorie wiekowe, dystanse ,pomiar czasu i wyniki

 1. Kategorie wiekowe:
 • Kids 1 (1-2lata)- rocznik 2022-2023
 • Kids 2 (3-4 lat)- roczniki 2020-2021
 • Kids 3 (5-6 lat)- roczniki 2018-2019
 • Kids 4 (7-8 lat)- roczniki 2016-2017
 • Kids 5 (9-10 lata)- roczniki 2014-2015
 • Junior 1(11-12 lat)- roczniki 2012-2013
 • Junior 2(13-15 lat)- roczniki 2009-2011
 1. Coccodrillo ChampionKids Duathlon zostanie rozegrany na dystansach:
 • Kids 1- rower 50m – bieg 50m
 • Kids 2- bieg 100m- rower 150m – bieg 50 m
 • Kids 3- bieg 100m- rower 150m – bieg 50m
 • Kids 4- bieg 200m – rower 1500m – bieg 150m
 • Kids 5- bieg 200m – rower 1500m – bieg 150m
 • Junior 1- bieg 300m – rower 2500 m – bieg 150m
 • Junior 2- bieg 300m – rower 2500m – bieg 300m

Podane odległości w dystansach są orientacyjne

 1. Zawodnicy kategorii Kids 1 i Kids 2 całe zmagania mogą ukończyć w towarzystwie jednego rodzica lub opiekuna. Etap rowerowy może być pokonany na jakimkolwiek urządzeniu kołowym (rowerek, rowerek biegowy, kosiarka, samochód lub inna zabawka).
 2. Zawodnikom kategorii Kids 3 może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun ale tylko na starcie natomiast cały dystans dzieci pokonują same.
 3. Zawodnicy Kategorii Kids 4 i 5 oraz Junior 1, 2,  cały dystans pokonują same.
 4. Zawodnicy Kategorii Kids 2,3, 4 i 5 oraz Junior 1 i 2 etapy biegowe pokonują bez kasku!
 5. Zawodnicy Kategorii Kids 1, etap rowerowy muszą pokonywać w kasku natomiast etap biegowy dowolnie w kasku lub bez kasku.
 6.  Zawodnicy Kategorii Kids 2-5 i Junior 1-2, rower i kask pozostawiają w wyznaczonej strefie zmian i zakładają po pierwszym etapie biegowym.
 7. Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 8. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 9. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
 10. Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

V. Klasyfikacje i nagrody :

 1. Klasyfikacje wiekowe

Kids 1 (1-2lata)- rocznik 2022-2023 wszyscy są zwycięzcami

Kids 2 (3-4 lat)- roczniki 2020-2021 wszyscy są zwycięzcami

Kids 3 rocznik 2019 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Kids 3 rocznik 2018 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Kids 4 roczniki 2017 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Kids 4 rocznik 2016 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Kids 5 rocznik 2015 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Kids 5 rocznik 2014 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 1 rocznik 2013 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 1 rocznik 2012 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 2 rocznik 2011 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 2 rocznik 2010 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 2 rocznik 2009 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii od Kids 3 otrzymają  nagrody rzeczowe. W kategoriach Kids 1,2- wszyscy są zwycięzcami, nie będą nagradzane pierwsze trzy miejsca.
 2. Każdy zawodnik, który ukończy Coccodrillo ChampionKids Duathlon otrzyma okolicznościowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

VI. Warunki uczestnictwa

 1. W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
 2. Limit liczby uczestników to 400 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Coccodrillo ChampionKids Duathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Coccodrillo ChampionKids Duathlon oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 8. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 9. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Coccodrillo ChampionKids Duathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników duathlonu dzieciecego. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VII. Zgłoszenia, opłata startowa.

 1. Zgłoszenia do Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą przyjmowanie do dnia 07.05.2024 do godz 23.59 r jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe  w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 400 we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię dziecka,  opłata startowa Championkids 2024”
 3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 4. Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz, opłacili wpisowe i zostali umieszczeni na liście startowej.
 5. Opłata startowa
 • Do 29.02.2024 – 49,99 zł
 • Do 31.03.2024 – 55,99 zł
 • Do 30.04.2024 – 59,99 zł
 • Od 1 maja i w dniu zawodów 69,99
 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 • koszulkę
 • numer startowy
 • komplet naklejek na rower i kask
 • małe co nie co w strefie finiszera
 • napój
 • medal na mecie
 • opiekę medyczną
 • profesjonalny pomiar czasu
 • w strefie zmian: stojaki na rowery regulowane i dopasowane do dziecięcych kategorii
 • pomoc wolontariuszy  na każdym etapie zawodów
 • dostęp do licznych atrakcji na terenie zawodów dla całej rodziny i zawodnika

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169
 2. Dane osobowe uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Coccodrillo ChampionKids Duathlon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Coccodrillo ChampionKids Duathlon. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Coccodrillo ChampionKids Duathlon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Coccodrillo ChampionKids Duathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Coccodrillo ChampionKids Duathlon
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Coccodrillo ChampionKids Duathlon należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@ponokai.pl
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Coccodrillo ChampionKids Duathlon rozpatrywane będą w terminie 7(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
 2. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie założonego kasku rowerowego.
 3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 8. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 11. Wszelkie pytania dotyczące zawodów Coccodrillo ChampionKids Duathlon należy kierować na adres biuro@ponokai.pl
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
created by e-studio17.pl | all rights reserved!