REGULAMIN – SZTAFETY

Regulamin Sztafet Championman Duathlon Czempiń 2023

DYSTANS SPRINT 5km biegu-20km na rowerze-2,5km biegu – Sztafety dwuosobowe 

DYSTANS ŚREDNI 10km biegu -60km na rowerze-10km biegu – Sztafety dwu lub trzyosobowe

 1. Cel
 • Promocja Miasta i Gminy Czempiń
 • Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Czempiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru
 • Wyłonienie najlepszych sztafet ChampionMan Duathlon Czempiń
 • Rywalizacja sztafet firmowych jako integracja pracowników

II. Organizatorzy:

 1. PonoKai Sport & Event- organizator
 2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@duathlonczempin.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 13 maja 2023 r.
 2. Biuro zawodów , Start i Meta  będą  mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej „Herkules” przy Gimnazjum w Borowie,  ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020

Trasa Dystansu średniego 10-60-10

I część zawodów:  bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami :  Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa,    gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu – 1h20’,

II część zawodów: rower 60 km (2 pętle po 30km)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki- Stary Gołębin – Donatowo- Błociszewo (gdzie będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu!( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 4h00’.

III część zawodów: bieg 10km (2 pętle po 5 km), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego-Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  5h30’

Trasa dystansu sprint 5-20-2,5

I część zawodów:  bieg 5km (1 pętla ), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu –  40’

II część zawodów: rower 20 km (1pętla)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki-Stary Gołębin – Donatowo( na trasie do Donatowa będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! ( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 1h45’.

III część zawodów: bieg 2,5km (1 pętla), ulicami : Borówko Stare-Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  2h15’

IV. Sztafety zasady:

 1. W wyścigu sztafet na dystansie sprint startują tylko zespoły dwuosobowe
 2. W wyścigu sztafet na dystansie średnim startują zespoły dwuosobowe i trzyosobowe
 3. W sztafecie dwuosobowej na dystansie sprint i dystansie średnim, jeden z zawodników pokonuje obydwa etapy biegowe a drugi z zawodników etap kolarski
 4. W sztafecie trzyosobowej na dystansie średnim, jeden z zawodników pokonuje pierwszy etap biegowy, drugi z zawodników etap kolarski, trzeci z zawodników drugi etap biegowy
 5. Zmiana zawodników nastąpi poprzez przekazania chipów w wyznaczonej do tego specjalnej strefie T1 i T2.
 6. Biegacz nie ma prawa wbiegać w strefę zmian gdzie znajdują się rowery, oddaje chip kolarzowi w specjalnej strefie T1 gdzie będzie na niego czekał kolarz
 7. Kolarz przekazuje chip biegaczowi w specjalnej strefie T2 która będzie usytułowana poza strefą zmian rowerów.
 8. Kolarz czekając na biegacza w specjalnej strefie T1 nie może mieć założonego kasku, kask zakłada dopiero w strefie zmian
 9. Kończąc etap kolarski kolarz zostawia rower i kask w strefie zmian. Nie może wybiegać ze strefy zmian w kasku!
 10. Zawodnik przypisany do etapu kolarskiego nie może pokonywać etapu biegowego w żadnej ze sztafet!!

V. Opłaty startowe i pakiet startowy

 

1.Tabela opłat startowych sztafet

 

Pakiet Start*

 

Dystans Sprint

Dystans Średni

tylko 2 osobowa

2 osobowa

3 osobowa

 do 31.01.2023 229,99zł 269,99zł 369,99zł

do 31.03.2023

249,99zł

289,99zł

389,99zł 

do 12.05.2023 i w dniu zawodów

259,99zł

299,99zł

399,99zł

 

*Pakiet Start nie zawiera koszulki. Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia Pakietu Start i dokupienia koszulki finiszera ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 w kwocie 39,99 zł

2. W ramach Pakietu Start uczestnicy sztafet  na Dystansie Sprint i Średnim otrzymują:

 • foliowy pokrowiec na rower,
 • numer startowy,
 • komplet naklejek na rower i kask
 • zwrotny chip mocowany na kostkę,
 • wyżywienie w strefie finiszera: posiłek główny plus „Wielkopolski Stół”-owoce, warzywa, wędliny, placek drożdżowy, woda, izotonik
 • napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych,
 • medal na mecie
 • zabezpieczenie medyczne zawodów
 • nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów  

VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY

 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 09.05.2023 do godz 23.59 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: www.duathlonczempin.pl  w zakładce „ZAPISY”
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001 W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” Nazwa sztafety, opłata startowa Championman Duathlon Czempiń 2023, , Dystans Średni lub Sprint”
 3. Za sztafetę zgłoszoną uważa się zespoły, które wypełniły formularz zgłoszeniowy i uiściły opłatę startową. Na liście startowej widnieją tylko opłacone sztafety
 4. Obowiązują limity sztafet

Dystans Sprint sztafety dwuosobowe : 50 zespołów

Dystans Średni sztafety dwuosobowe: 30 zespołów

Dystans Średni sztafety trzyosobowe: 20 zespołów

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6.W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Natomiast jeżeli zawody nie odbędą się z powodu obostrzeń opłata startowa może być przeniesiona na inny termin lub zwrócona w całości.

8.Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 12-13 maj, 2023 w godzinach otwarcia biura zawodów.

VII. KLASYFIKACJE ,KATEGORIE, NAGRODY

 Dystans Średni:

 1. Sztafety dwuosobowe Klasyfikacja Open i klasyfikacja sztafet firmowych
 2. Sztafety trzyosobowe, Klasyfikacja Open i klasyfikacja sztafet firmowych

Klasyfikacje open i firmowa dublują się

 1. Sztafety Firmowe

– Najlepsza sztafeta firmowa dwuosobowa i najlepsza sztafeta firmowa trzyosobowa.

W tej kategorii klasyfikowane są sztafety, w nazwie których podmiot zgłaszający ją do startu zawarł nazwę firmy/marki oraz zaznaczył w formularzu zgłoszeniowym chęć uczestniczenia w tej kategorii.

WAŻNE ! FIRMY KTÓRE ZGŁASZAJĄ  KILKA ZESPOŁÓW MUSZĄ OZNACZAĆ KOLEJNE DRUŻYNY CYFRAMI np. Firma Jan Kowalski 1, Firma Jan Kowalski 2 itd.

Dystans sprint:

1.Sztafety dwuosobowe, Klasyfikacja Open i klasyfikacja sztafet firmowych

Klasyfikacje open i firmowa dublują się

2.Sztafety Firmowe

Najlepsza sztafeta firmowa dwuosobowa

Klasyfikowane są sztafety, w nazwie których podmiot zgłaszający ją do startu zawarł nazwę firmy/marki oraz zaznaczył w formularzu zgłoszeniowym chęć uczestniczenia w tej kategorii.

WAŻNE ! FIRMY KTÓRE ZGŁASZAJĄ  KILKA ZESPOŁÓW MUSZĄ OZNACZAĆ KOLEJNE DRUŻYNY CYFRAMI np. Firma Jan Kowalski 1, Firma Jan Kowalski 2 itd.

Nagrody:

Nagradzani zawodnicy w kategorii open i kategorii firmowej SZTAFET dwu i trzy osobowych na dystansie średnim i dwuosobowych na dystansie sprint otrzymają pamiątkowe dyplomy lub statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe

W przypadku dużej ilości zgłoszonych sztafet Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.

Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 13.05.2023 r. będą miały ukończone 16 lat na dystansie sprint i 18 lat na dystansie średnim  i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Do uczestnictwa w zawodach jeden z członków sztafety (dwu lub trzyosobowej) musi posiadać licencje Polskiego Związku Triathlonu. Jednodniową licencję w kwocie 20 zł można zakupić podczas zapisów na zawody. Zaznaczając opcję zakupu licencji jednodniowej  nic więcej w sprawie licencji na zawody ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 nie trzeba robić. Więcej informacji , o zasady i opłatach za przyznanie licencji  dostępne są na stronie internetowej PZTri www.triathlon.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Championman Duathlon Czempiń robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

IX. WYTYCZNE SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.

Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy zmian, punktu odświeżania za metą oraz opuszczenia terenu zawodów po skończonej rywalizacji.Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.

Drogi zawodniku,  jeżeli zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności  lub myślisz że mogłeś mieć kontakt z osobą chorą pozostań w domu!

Bezpieczeństwo i zdrowie  osób biorących udział w imprezie  jest dla nas priorytetem  dlatego apelujemy o rozsądek i stosowanie się do wszystkich wymogów i zaleceń.

Osoby, które będą lekceważyć zalecenia będziemy zmuszeni usunąć z terenu imprezy.

 X. POMIAR CZASU, WYNIKI

 1. Pomiar czasu podczas Championman Duathlon Czempiń wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodnik po zawodach ma obowiązek oddania chipa. W przypadku zgubienia  lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 5. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora duathlonczempin.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.  Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji, otrzymania kary lub zauważenia niezgodności w wynikach w biurze zawodów
 2. Reklamacje dotyczące  innych spraw  niż te wymienione w pkt 1 paragrafu X należy składać  pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 24 godzin od daty przeprowadzenia zawodów na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169 lub mailowo: biuro@duathlonczempin.pl
 3.  Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje  dotyczące zawodów Championman Duathlon Czempiń organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od ich otrzymania.
 5.  Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Championman Duathlon Czempiń będzie ostateczna.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Championman Duathlon Czempiń jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń
 2. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Championman Duathlon Czempiń także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Championman Duathlon Czempiń. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Championman Duathlon Czempiń i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Championman Duathlon Czempiń obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Championman Duathlon Czempiń .
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XIII. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Championman Duathlon Czempiń obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowej ”Herkules”.
 5. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 7. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń