REGULAMIN DYSTANS SPRINT

Regulamin ChampionMan Duathlon Czempiń Dystans Sprint: 5km bieg –20km rower- 2,5km bieg

I. Cel

 1. Promocja Miasta i Gminy Czempiń
 2. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Czempiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 1. PonoKai Sport & Event- organizator
 2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny
 3. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@duathlonczempin.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 13 maja 2023 r., start zawodów: godz. 8.30 (dokładny harmonogram zawodów znajduje się na stronie duathlonczempin.pl ).
 2. Biuro zawodów , Start i Meta  będą  mieścić się w bliskiej odległości Hali Sportowej  przy Gimnazjum w Borowie,  ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020

Trasa

I część zawodów:  bieg 5km (1 pętla ), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu –  40’

II część zawodów: rower 20 km (1pętla)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki-Stary Gołębin – Donatowo( na trasie do Donatowa będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! ( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 1h45’.

III część zawodów: bieg 2,5km (1 pętla), ulicami : Borówko Stare-Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  2h15’

IV. Opłaty startowe i pakiet startowy

1.Tabela opłat startowych

    Dystans sprint
Pierwsze 50  pakietów   139,99zł**
 Do 31.01.2023   159,99zł /129,99zł*
 Do 28.02.2023   169,99zł /139,99zł*
 Do 30.04.2023   179,99zł /149,99zł*
Do 12.05.2022 i w dniu zawodów   219,99zł /189,99zł*

*mieszkańcy Gminy Czempiń (zameldowani )

** mieszkańców gminy Czempiń w styczniu , bez względu na promocję: „pierwsze 50 pakietów” obowiązuje opłata startowa 129,99 zł

W ramach pakietu startowego  zawodnik na Dystansie Sprint otrzymuje:

 •   foliowy pokrowiec na rower,
 •   numer startowy,
 •   komplet naklejek na rower i kask
 •   zwrotny chip mocowany na kostkę
 •   gadżet od sponsorów
 •   wyżywienie w strefie finiszera: posiłek główny plus „Wielkopolski  Stół”- owoce, warzywa, wędliny, placek drożdżowy, woda, izotonik
 •   napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych,
 •   medal na mecie
 • zabezpieczenie medyczne zawodów
 • nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów
 • depozyt rowerowy w dniu zawodów
 • dostęp do licznych atrakcji na terenie zawodów dla całej rodziny zawodnika

Pakiet start nie zawiera koszulki. Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia Pakietu Start i dokupienia koszulki finiszera ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 w kwocie 39,99 zł

V. Zgłoszenia i limity .

 1. Zgłoszeń on-line można dokonywać do dnia 09.05.2023 do godz 23.59 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: www.duathlonczempin.pl  w zakładce „ZAPISY”
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń,NIP 7851424169, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001  W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa ChampionMan Duathlon Czempiń 2023, Dystans Sprint”
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 4. Obowiązuje limit liczby uczestników na Dystansie Średnim – 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 13 maja 2023 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 23.04. 2023 roku. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową, na wskazany w formularzu adres e-mailowy. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Opłata  za przepisanie pakietu na innego zawodnika wynosi 20 zł

Opis procedury

Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu”
2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

7. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 12-13.05. 2022 w godzinach otwarcia biura zawodów.

8. Zawodnik ma prawo do zwrotu wpisowego, minus 50 zł opłaty manipulacyjnej, bez podania żadnej przyczyny, jeżeli zgłosi organizatorowi  rezygnację do dnia 28.02.2023  na adres e-mail: biuro @duathlonczempin.pl Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu opłaty chyba że zajdą okoliczności o których mowa w pkt.9 niniejszego paragrafu.

9. Jeżeli wprowadzone zostaną obostrzenia wynikające z  pandemii Covid-19 , które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów w planowanym terminie, zawodnik będzie miał prawo do kilku rozwiązań:

a) otrzymania Vouchera na start w nowo wyznaczonym terminie  i automatyczne przepisanie pakietu na ten termin

b) zwrotu całości kwoty wpisowego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

c) bezpłatnego przepisania pakietu na inną osobę

VI. Klasyfikacje i kategorie

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia
Kobiety Mężczyźni
OPEN 1-3 OPEN 1-3
K16  (16-19lat) M16  (16-19lat)
K20  (20-29lat) M20  (20-29lat)
K30  (30-39lat)

K40  (40-49lat)

K50  (50-59)

M30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)

 M50  (50-59lat)

 K60 (60+)  M60 (60+)
 1. Kategoria powiatowa:  miejsca 1-3 Mężczyzn;  1-3 Kobiet
 2. Kategoria gminna :  miejsca 1-3 Mężczyzn;  1-3 Kobiet

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki .
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, kategorii powiatowej i kategorii gminnej otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 6. Tabela nagród  finansowych w kategorii  OPEN dla pierwszych trzech kobiet i mężczyzn
  Kobiety Mężczyźni
Miejsce 1.  500 zł  500 zł
Miejsce 2. 400 zł 400 zł
Miejsce 3.  300 zł  300 zł
 1. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Na Dystansie Sprint  mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (urodzeni minimum w 2007 r.) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza (do pobrania na stronie www.duathlonczempin.pl)   oraz z opłaconą opłatą startową .
 2. Do uczestnictwa w zawodach niezbędne jest posiadanie jednodniowych lub rocznych licencji Polskiego Związku Triathlonu. Jednodniową licencję w kwocie 20 zł można zakupić podczas zapisów na zawody. Zaznaczając opcję zakupu licencji jednodniowej  nic więcej w sprawie licencji na zawody ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 nie trzeba robić. Licencje można, także zakupić w późniejszym terminie przez aplikacje PZTRI. Więcej informacji , o zasady i opłatach za przyznanie licencji  dostępne są na stronie internetowej PZTri www.triathlon.pl.
 3. W przypadku zawodników pochodzących z zagranicy niezbędne jest posiadanie licencji wydanej przez krajową organizację triathlonową w państwie pochodzenia zawodników. Zawodnicy pochodzący z zagranicy, nieposiadający licencji swojego krajowego związku zobowiązani są do wykupienia jednorazowych licencji PZTri.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Championman Duathlon Czempiń robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

IX. Pomiar czasu, wyniki

 1. Pomiar czasu podczas Championman Duathlon Czempiń wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodnik po zawodach ma obowiązek oddania chipa. W przypadku zgubienia  lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 5. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora duathlonczempin.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji, otrzymania kary lub zauważenia niezgodności w wynikach bądź  ukończenia zawodów.
 2. Reklamacje dotyczące  innych spraw  niż te wymienione w pkt 1 paragrafu X należy składać  pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 48godzin od daty przeprowadzenia zawodów na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń , NIP 7851424169 lub mailowo: biuro@duathlonczempin.pl
 3.  Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje  dotyczące zawodów Championman Duathlon Czempiń organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od ich otrzymania.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Championman Duathlon Czempiń jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 7851424169
 2. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Championman Duathlon Czempiń także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Championman Duathlon Czempiń. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Championman Duathlon Czempiń i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Championman Duathlon Czempiń obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Championman Duathlon Czempiń .
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XII. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Championman Duathlon Czempiń obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC, natomiast ubezpieczenie NNW lub inne zwłaszcza na wypadek kontuzji, upadku lub śmierci zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 4. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowej ”Herkules”.
 6. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 7. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 8. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 10. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 11. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o  przepisy PZTri.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach w regulaminie zawodnicy zostaną poinformowani.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń