REGULAMIN DYSTANS SPRINT

Regulamin ChampionMan Duathlon Czempiń Dystans Sprint: 5km bieg –20km rower- 2,5km bieg

I. Cel

 1. Promocja Miasta i Gminy Czempiń
 2. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Czempiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 1. PonoKai Sport & Event- organizator
 2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny
 3. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@duathlonczempin.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 18 wrzesnia 2021 r., start zawodów: godz. 8.30 (dokładny harmonogram zawodów znajduje się na stronie duathlonczempin.pl ).
 2. Biuro zawodów , Start i Meta  będą  mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej „Herkules” przy Gimnazjum w Borowie,  ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020

Trasa

I część zawodów:  bieg 5km (1 pętla ), ulicami : Borówko Stare- Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia biegu –  40’

II część zawodów: rower 20 km (1pętla)  na trasie: Czempiń-Borowo-Gorzyczki-Stary Gołębin – Donatowo( na trasie do Donatowa będzie znajdował się punkt nawrotowy). Trasa  płaska i szybka,  z bardzo dobrą nawierzchnią(asfalt). Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! ( zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem). Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Kask obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Limit czasu ukończenia biegu 1 i  jazdy rowerem– 1h45’.

III część zawodów: bieg 2,5km (1 pętla), ulicami : Borówko Stare-Chłapowskiego- Kuczmerowicza –Kolejowa, gdzie będzie punkt nawrotowy. Nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu ukończenia zawodów  2h15’

IV. Opłaty startowe i pakiet startowy

1.Tabela opłat startowych

Dystans sprint Dystans średni
Do 31.12.2020   239,99zł /  209,99zł*    309,99zł /  269,99zł*
Do 31.01.2021   259,99zł /  229,99zł*    339,99zł /  299,99zł*
Do 18.09.2021  279,99zł /   249,99zł*    369,99zł /  329,99zł*

*mieszkańcy Gminy Czempiń (zameldowani )
W ramach pakietu startowego  zawodnik na Dystansie Sprint otrzymuje:

 •   pamiątkową koszulkę ,
 •   foliowy pokrowiec na rower,
 •   komplet numerów startowych,
 •   chip mocowany na kostkę,
 •  folder zawodów Championman Duathlon Czempiń 2021
 •   wyżywienie w strefie finiszera; posiłek główny plus „Wielkopolski Stół”-owoce, warzywa, wędliny, placek drożdżowy, woda, izotonik,
 •   napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych,
 •   medal na mecie

V. Zgłoszenia i limity .

 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 31.08.2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: www.duathlonczempin.pl  w zakładce „ZAPISY”
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa ChampionMan Duathlon Czempiń 2021, Dystans Sprint”
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 4. Obowiązuje limit liczby uczestników na Dystansie Sprint – 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca dla zaproszonych gości i sponsorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. W związku z przełożeniem zawodów z dnia 8 maja 2021 na 18 września 2021, ze względu na obostrzenia wynikające  z trwającej pandemii COVID-19, każda z osób, która miała opłacony pakiet otrzymała cztery możliwości:
  Chcesz wystartować na ChampionMan Duathlon Czempiń 18 września 2021
  Nic nie musisz robić, otrzymujesz od nas voucher, dzięki któremu Twoja rejestracja automatycznie przechodzi na termin 18.09.2021;

  2. Jeżeli nie pasuje ci nowy termin 18 września 2021 możesz przepisać voucher na start w dniu 07.05.2022 roku

  Na tą decyzję masz czas do 31.07.2021 informując nas o tym pisząc na email biuro@duathlonczempin.pl

  3. Przepisujesz pakiet na innego zawodnika
  Masz możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika bez żadnych dodatkowych opłat do 31.07. 2021

  4. Zwrot całości kwoty wpisowego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Jeżeli chcecie skorzystać z tej opcji napiszcie do nas na adres biuro@duathlonczempin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu, a zawodnik otrzymuje voucher w postaci automatycznego przepisania pakietu na start w dniu 18 września 2021 ( opcja 1 z możliwości) lub voucher na start w dniu 07.05.2022 roku (opcja 2 z możliwości która należy zgłosić do dnia 31.07.2021

 7. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 18 września 2021 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 31.08. 2021 roku. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową, na wskazany w formularzu adres e-mailowy. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją.  

  Opis procedury:
  Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
  1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
  2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu”
  2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
  3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
  Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
  1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

 8. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 17-18.09. 2021 w godzinach otwarcia biura zawodów.

VI. Klasyfikacje i kategorie

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia
Kobiety Mężczyźni
OPEN OPEN 
K16  (16-19lat) M16  (16-19lat)
K20  (20-29lat) M20  (20-29lat)
K30  (30-39lat)

K40  (40-49lat)

K50  (50-59)

M30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)

 M50  (50-59lat)

 K60 (60+)  M60 (60+)
 1. Kategoria powiatowa:  miejsca 1-3 Mężczyzn;  1-3 Kobiet
 2. Kategoria gminna :  miejsca 1-3 Mężczyzn;  1-3 Kobiet

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki .
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, kategorii powiatowej i kategorii gminnej otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 6. Tabela nagród  finansowych w kategorii  OPEN dla pierwszych trzech kobiet i mężczyzn
  Kobiety Mężczyźni
Miejsce 1.  500 zł  500 zł
Miejsce 2. 400 zł 400 zł
Miejsce 3.  300 zł  300 zł
 1. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Na Dystansie Sprint  mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (urodzeni minimum w 2005 r.) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza (do pobrania na stronie www.duathlonczempin.pl)   oraz z opłaconą opłatą startową .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Championman Duathlon Czempiń robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

IX. Pomiar czasu, wyniki

 1. Pomiar czasu podczas ChampionMan Duathlon Czempiń wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodnik po zawodach ma obowiązek oddania chipa. W przypadku zgubienia  lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 5. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej Organizatora duathlonczempin.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji, otrzymania kary lub zauważenia niezgodności w wynikach bądź  ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości  100 zł w biurze zawodów. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona. Jeżeli protest zostanie odrzucony kaucja nie zostaje zwrócona.
 2. Reklamacje dotyczące  innych spraw  niż te wymienione w pkt 1 paragrafu X należy składać  pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 24 godzin od daty przeprowadzenia zawodów na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@duathlonczempin.pl
 3.  Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje  dotyczące zawodów Championman Duathlon Czempiń organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od ich otrzymania.
 5.  Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Championman Duathlon Czempiń będzie ostateczna.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Championman Duathlon Czempiń jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń
 2. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Championman Duathlon Czempiń także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Championman Duathlon Czempiń. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Championman Duathlon Czempiń i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Championman Duathlon Czempiń będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Championman Duathlon Czempiń obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Championman Duathlon Czempiń .
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XII. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Championman Duathlon Czempiń obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowej ”Herkules”.
 5. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 7. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o  przepisy PZTri.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń